Пролет/Лято 2024

Безплатна доставка за поръчки над 150 лв
14 дни право на връщане
Сигурно плащане
Previous slide
Next slide
14 дни право на връщане

Безплатна доставка за поръчки над 150 лв

Безплатно връщане

Сигурно плащане

Политика за поверителност

XI. ЛИЧНИ ДАННИ

11.1. “КЕНСОЛ” ООД гарантира на своите потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия. “КЕНСОЛ” ООД защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, “КЕНСОЛ” ООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

11.2 “КЕНСОЛ” ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. “КЕНСОЛ” ООД е длъжна да предостави информацията по силата на закона.

XII. ИЗМЕНЕНИЯ

Oбщите условия могат да бъдат променяни по всяко време от “КЕНСОЛ” ООД, която има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. “КЕНСОЛ” ООД се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то “КЕНСОЛ” ООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

XIII. ТЕРМИНОЛОГИЯ

13.1. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата WWW.KENSOL.EU на своя компютър.

13.2. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути, свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

13.3. Интернет магазина WWW.KENSOL.EU е собственост на “КЕНСОЛ” ООД.

13.4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на “КЕНСОЛ” ООД, съобразно българското законодателство.

“Общите условия за ползване на сайта” остават непроменини.

“КЕНСОЛ” ООД
Седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. “Зорница” № 3
ИН по ЗДДС: BG204013538

Контакти с “КЕНСОЛ” ООД:

гр. Русе, ул. “Зорница” № 3

Телефони: 082/81 77 70, 082/81 77 71

Факс: 082/ 81 77 72

Мобилни телефони: 0888 35 32 29, 0887 93 54 73

E-mail: onlinestore@kensol.eu

Пролет - Лято '23

Всички поръчки включващи аутлет артикули за периода 04 - 20 август ще бъдат изпълнявани след 21 август 2023! Благодарим ви!