Пролет/Лято 2024

Безплатна доставка за поръчки над 150 лв
14 дни право на връщане
Сигурно плащане
Previous slide
Next slide
14 дни право на връщане

Безплатна доставка за поръчки над 150 лв

Безплатно връщане

Сигурно плащане

Връщане

ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНАТА СТОКА

Клиентът има право без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. След упражняване правото на отказ последния е длъжен да върне получените стоки в цялост, в същия вид, както са доставени, с ненарушена опаковка, годни за последваща продажба на други клиенти, заедно с цялата придружаваща ги документация. При условие, че са изпълнени тези изисквания “КЕНСОЛ Трейдинг” ООД се задължава да възстанови заплатените суми от клиента.

Възстановяването на сумата при връщане на стоката става на посочена от клиента банкова сметка в Документ за връщане на стока, поместен в пратката, в срок до 14 работни дни от датата на получаване на върнатата пратка. Клиентът не дължи транспортни разходи по връщане на доставената стока до фирмата.

РЕКЛАМАЦИИ

При установено несъответствие на доставената стока с направената поръчка клиента има право да я предяви в сроковете, предвитени в ЗЗП, раздел III. Рекламации.

Рекламацията се предявява пред фирмата. За да бъде уважена, клиентът следва да приложи стоката по възможност в ненарушена опаковка, както и документите, които я придружават при доставката – касова бележка, фактура и др. документи, установяващи несъответствието на стоката.

В случай, че претенцията е основателна клиента може да избере начина на удовлетворяване на рекламацията – чрез замяната на стоката с нова, съответстваща на сключения договор за продажба или поправка, ако замяната е невъзможна.
Клиента няма право да претендира за възстановяване на заплатената от него сума или намаляване на цената, ако “КЕНСОЛ Трейдинг” ООД се съгласи на удовлетворяване на рекламацията по някой от горните два начина.

Възстановяване на заплатени суми се извършва само в случай, че удовлетворяването на рекламацията е невъзможно по някой от начините, посочени в т.7.3. от договора.

Пролет - Лято '23

Всички поръчки включващи аутлет артикули за периода 04 - 20 август ще бъдат изпълнявани след 21 август 2023! Благодарим ви!